hypotheekvoor1.nl
Vragen? Bel ons 0226 70 02 12
Plan afspraak
Hypotheekvoor1.nl Vragen? Bel ons 0226 70 02 12

Disclaimer

Het zich toegang verschaffen tot en het gebruiken van deze site, betekent dat de gebruiker kennis heeft genomen van onderstaande voorwaarden, deze te begrijpen, daarmee in te stemmen en daaraan gebonden te zijn:

Informatie op deze website

Hypotheekvoor1/Eriks hypotheken & personal finance besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op deze website. Onjuistheden en onvolledigheden in de getoonde gegevens kunnen echter voorkomen. Hypotheekvoor1/Eriks hypotheken & personal finance wijst iedere vorm van aansprakelijkheid van de hand voor onvolkomenheden dan wel onjuistheden in de op of via deze site weergegeven informatie en behoudt zich het recht voor de inhoud van de informatie op de website te wijzigen.

Functioneren van deze website

Hypotheekvoor1/Eriks hypotheken & personal finance garandeert niet de foutloze werking of ononderbroken toegankelijkheid van deze website of de door haar langs elektronische weg aangeboden diensten. Hypotheekvoor1/Eriks hypotheken & personal finance is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie en diensten.

Verwijzingen en hyperlinks

Verwijzingen naar of hyperlinks met andere websites dienen alleen ter informatie van de gebruiker. Hypotheekvoor1/Eriks hypotheken & personal financeaanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van internetsites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.

Virussen

Hypotheekvoor1/Eriks hypotheken & personal finance garandeert niet dat de informatie, software dan wel verwijzingen of hyperlinks die via deze website toegankelijk zijn, vrij zijn van virussen of vergelijkbare schadelijke componenten.

Niet twee Waarom betalen voor 2, terwijl je alléén een hypotheek aanvraagt? Maar een!